SENIOR ARTIST

 

 

  • Yêu cầu:

- Kinh nghiệm 03 năm trở lên

  • Quyền lợi:

- Mức lương: Đề xuất theo năng lực

- Bảo hiểm

- Thưởng theo dự án

- Lương tháng 13

- Xét lương 06 tháng / 01 lần

  • Giờ làm việc:

- 08:00 - 12:00  +  13:30 - 17:30 

- Thứ 02 đến thứ 07.

  • Thông tin ứng tuyển bao gồm:  

- CV & Portfolio 1 file pdf gồm 5 đến 10 hình ảnh của các công việc tốt nhất

- Email: av8studio@gmail.com

- Chủ đề: Ứng tuyển - Senior Artist

  • Số điện thoại:

- 0787 555 537 Mr.Nghĩa

  • Địa chỉ làm việc:

Tầng 03, 66 Võ Văn Tần, Chính gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam.

❖❖❖❖❖

Xem thêm tuyển dụng khác tại đây: 

➠   APPRENTICE ( THỰC TẬP SINH - HỌC VIỆC )

➠   SKETCHUP MODELING

➠   JUNIOR ARTIST

➠   MID LEVEL ARTIST

 

 

Thanks for viewing !