MID LEVEL ARTIST

  • Yêu cầu:

- Kinh nghiệm 02 năm trở lên

- 3ds max - corona - Vray - Photoshop .

- Revit - Archicad - Marvelous - jw cad - InfraWorks - Vectorworks - speedtree - Adobe Lightroom - After effect ( biết thêm là lợi thế ).

  • Quyền lợi: 

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

- Tăng ca nhân hệ số 02

- Bảo hiểm

- Thưởng theo dự án

- Lương tháng 13

- Xét lương 06 tháng / 01 lần

- Được hướng dẫn các kỹ năng làm việc và có cơ hội đảm nhận các vị trí khác cao hơn.

  • Giờ làm việc:

- 08:00 - 12:00      +      13:30 - 17:30 

- Thứ 02 đến thứ 07.

  • Thông tin ứng tuyển bao gồm:  

- CV & Portfolio 1 file pdf gồm 5 đến 10 hình ảnh của các công việc tốt nhất

- Email: av8studio@gmail.com

- Chủ đề: Ứng tuyển - Mid level Artist

  • Số điện thoại:

- 0787 555 537 Mr.Nghĩa

  • Địa chỉ làm việc:

Tầng 03, 66 Võ Văn Tần, Chính gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam.

❖❖❖❖❖

Xem thêm tuyển dụng khác tại đây: 

➠   SENIOR ARTIST

➠   JUNIOR ARTIST

➠   APPRENTICE ( THỰC TẬP SINH - HỌC VIỆC )

➠   SKETCHUP MODELING

 

 

Thanks for viewing !